Others

המרכז הרפואי שיבא קיבל הסמכה להכנות רוקחיות בסיכון גבוה

המרכז הרפואי שיבא קיבל הסמכה להכנות רוקחיות בסיכון גבוה

מתחם החדרים הנקיים של בית המרקחת במרכז הרפואי שיבא עבר בהצלחה את ביקורת משרד הבריאות והוסמך על פי נוהל 135. בכך הופך המרכז הרפואי בתל השומר לראשון בישראל שבו מוכנות תרופות לחולי סרטן (ציטוטוקסיות) בחדרים נקיים בסטנדרטים המקצועיים המחמירים ביותר, בכפוף לנוהלי משרד הבריאות בארץ וגופים רגולטוריים בעולם. כך נמסר מדוברות “שיבא”.

נוהל 135 נכתב על פי דרישות מחמירות בינלאומיות של ארגון ה-PICS – מהמובילים בעולם הרגולטורי בתעשיית הפרמצבטיקה וההכנות הרוקחיות.

החדרים הנקיים נבנו בסטנדרט גבוה, המבטיח הכנה איכותית ובטיחותית יותר של התרופות הציטוטוקסיות והקטנה למינימום את הסיכון לעובדי בית המרקחת. על מנת לתמוך ולהבטיח תפעול תקין ורציף של כלל מתחמי החדרים הנקיים, הוקמה היחידה לתפעול חדרים נקיים (ילח”ן) – גוף ייעודי המהווה זרוע בלתי נפרדת מהחדרים הנקיים ברחבי בית החולים, ואחראי, בין השאר, על תפקודם התקין והרציף.

החדרים הנקיים יאפשרו ל”שיבא” לקדם פיתוחים בתחום הביותראפיה התאית, הניתנים ליישום בזמינות גבוהה, הן בשל העמידה בכל הרגולציות הנוקשות והן בשל זמינות של חולים וקלינאים רלוונטיים.

תהליך ההסמכה מהווה חוליה נוספת בשרשרת שינויים שעוברים שירותי הרוקחות ב”שיבא” הכוללים מעבר לשיטות עבודה מתקדמות דוגמת רובוטיקה, ארונות תרופות חכמים, הקמת בית מרקחת ייעודי כחלק מבית החולים האונקולוגי והקמת מתחם הכנות רדיו-רוקחי.

פרופ’ יצחק קרייס, מנהל המרכז הרפואי שיבא, מסר: “כמרכז רפואי מספר 9 בעולם, מצופה מאיתנו להיות ראשונים, להוביל, ליזום, לחדש ולהעניק תקווה למטופלינו. פרויקט החדרים הנקיים הוא אבן דרך משמעותית בעיצוב פני רפואת העתיד”.

Be taught More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *